Kalnmuižas
vēsturiskā izpēte

Kalnmuiža (latviski saukta arī Kalnamuiža, Kalna muiža, vāciski Hohenberg, krieviski Гогенбергъ) ir vidēji liela bijusī privātmuiža, kas atrodas Kandavas novadā, gleznainajā Abavas senlejas kreisā krasta nogāzē, 10 km no Kandavas pilsētas. Muiža kā juridiska un saimnieciska vienība pastāv vismaz kopš 15.gs. beigām. Tās centra apbūve – kungu nams un saimniecības ēkas – veidojusies 19.gs. sākumā. 1912. gadā muižas zemju platība bija 1046 ha, tajā ietilpa 16 zemnieku sētas. Ražošanas uzņēmumi muižā neatradās. Blakus muižas centram Kalnmuižai pastāvēja pusmuiža Augšlanksēde, ka arī lopu muižas Plostakrogs, Kranči, Kroķi, Plattēvi, Silenieki un Baltaiskrogs. Kalnmuižai piederošās zemes kopš 16.gs. bija lokalizētas gan Abavas kreisajā, gan labajā krastā. Agrārās reformas īstenošanas gaitā pēc 1920. gada muižas zemes, ko zemnieki vēl nebija izpirkuši, tika sadalītas zemniekiem un Latvijas valstij. Pēc Otrā pasaules kara muiža bija kolektīvais, vēlāk - pašvaldības īpašums. Kopš 2006. gada tas nonācis privātīpašumā.

Kalnmuižas vēsturiskā izpēte veikta 2011. gada janvārī – jūnijā pēc pašreizējā Kalnmuižas īpašnieka – SIA “Konrads” pasūtījuma. Darbu veicis vēstures maģistrs Agris Dzenis. Darba mērķis ir vēstures avotos un literatūrā atrodamās vēsturiskās informācijas – rakstīto ziņu un attēlu par Kalnmuižas saimniecisko vēsturi, būvvēsturi, īpašniekiem un iedzīvotājiem, apkopošana. Vēsturisko ziņu apkopošanas nolūks ir vēsturiskā veidola atjaunošana Kalnmuižas ēku kompleksam un apkārtnei, ēku interjeru veidošana, balstoties uz vēsturisko informāciju, kā arī objekta emocionālā tuvināšana īpašniekiem un viesiem, iepazīstinot tos ar muižas individuālo vēsturi, kas kopīgi ar vizuālo pievilcību rada vietas šarmu. Īpaša uzmanība pievērsta Kalnmuižas ūdensdzirnavu vēstures izpētei, jo tās ir unikāls tehnikas vēstures objekts ar augstu tūrisma potenciālu atjaunošanas gadījumā.

Tuvāk ar Kalnmuižas vēsturiskās izpētes dokumentu varat iepazīties šeit.

Sadarbības partneri