Sazināties

Tukuma novads,
Kandavas pagasts, LV-3120

E-pasts: kalnmuizaspils@gmail.com
Tālrunis: +371 26 69 90 33

Meklē arī: www.facebook.com/kalnmuizaspils/